Temari general de curs

Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó)

Descripció

El primer curs de geologia i ciències ambientals se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals.


Temari

Unitat 1. Introducció a la geologia i a les ciències ambientals 

Unitat 2. Mineralogia
 
Unitat 3. Petrologia
 
Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques

Unitat 5. Geodinàmica interna

Unitat 6. Geodinàmica externa

Unitat 7. Cartografia i mapes geològics

Unitat 8. Estratigrafia
 
Unitat 9. Història de la Terra


Pràctiques
Identificació de minerals
Identificació de roques
Identificació de fòssils
Identificació de modelats geològics
Creació de cristalls al laboratori
Interpretació de mapes topogràfics
Elaboració de perfils topogràfics
Interpretació de mapes geològics
Elaboració de talls geològics
Introducció als sistemes informació geogràfica (SIG)


Sortides 

Es realitzen un parell de sortides de geologia ambiental conjuntament amb els alumnes de 2n de Geologia i Ciències Ambientals.

 

Olimpíada Internacional de Geologia

Cada any es participa a l'Olimpíada Internacional de Geologia.

Comentaris