Entrades

Temari general de curs

Imatge
Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó) Descripció El primer curs de geologia i ciències ambientals se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals.   Temari Unitat 1. Introducció a la geologia i a les ciències ambientals Unitat 2. Mineralogia Unitat 3. Petrologia Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques Unitat 5. Teledetecció i mapes geològics Unitat 6. Estratigrafia i història de la Terra Pràctiques Identificació de minerals

Articles interessants sobre les Ciències de la Terra

Alfabetización en Ciencias de la Tierra (Pedrinaci et al. 2013)

Teoria. Unitat 10. Estratigrafia i història de la Terra

Text complet comprimit Text complet descomprimit