Entrades

Temari general de curs

Imatge
Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó) Descripció El primer curs de CTMA se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la dinàmica terrestre, tant la interna (tectònica de plaques, magmatisme, metamorfisme i formació de serralades) com l’externa (modelats geològics fluviotorrencials, associats a aigües subterrànies, marins, eòlics i glacials); la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals.   Temari Unitat 1. Introducció a les ciències de la Terra i del medi ambient Unitat 2. Mineralogia

Pràctiques. Unitat 5. Geodinàmica I. Plaques tectòniques i localització d'epicentres

Text complet 1: plaques tectòniques Text complet 2: localització d'epicentres Text complet 3: DVD "Génesis"·

Exercicis. Unitat 5. Geodinàmica interna I.

Text complet 1: moviment de plaques Text complet 2: expansió oceànica

Teoria. Unitat 5. Geodinàmica interna I. Sismicitat, estructura interna de la Terra i tectònica de plaques

Text complet teoria Taula resum moviment plaques tectòniques

Teoria. Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques

Text complet

Teoria: unitat 3. Petrologia

Text complet

EXERCICIS UNITAT 1. SISTEMES

Text complet