Entrades

Temari general de curs

Imatge
Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó) Descripció El primer curs de geologia i ciències ambientals se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals.   Temari Unitat 1. Introducció a la geologia i a les ciències ambientals Unitat 2. Mineralogia Unitat 3. Petrologia Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques Unitat 5. Teledetecció i mapes geològics Unitat 6. Estratigrafia i història de la Terra Pràctiques Identificació de minerals

Articles interessants sobre les Ciències de la Terra

Alfabetización en Ciencias de la Tierra (Pedrinaci et al. 2013)

Pràctica. Unitat 9. El mapa topogràfic

Text complet

Pràctica. Unitat 9. El perfil topogràfic

Text complet

Teoria. Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques

Text complet

Teoria: unitat 3. Petrologia

Text complet

Teoria: Unitat 2. Mineralogia

Text complet