Entrades

Temari general de curs

Imatge
Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó) Descripció El primer curs de geologia i ciències ambientals se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals. Temari Unitat 1. Introducció a la geologia i a les ciències ambientals  Unitat 2. Mineralogia   Unitat 3. Petrologia   Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques Unitat 5. Geodinàmica interna Unitat 6. Geodinàmica externa Unitat 7. Cartografia i mapes geològics Unitat 8. Estratigrafia   Unitat

Sortida de geologia ambiental a la rodalia de Girona: material didàcti per a l'alumne

 Text complet

Pràctiques. Unitat 5. Geodinàmica I. Plaques tectòniques i localització d'epicentres

Text complet 1: plaques tectòniques Text complet 2: localització d'epicentres Text complet 3: DVD "Génesis"·

Exercicis. Unitat 5. Geodinàmica interna I.

Text complet 1: moviment de plaques Text complet 2: expansió oceànica

Teoria. Unitat 5. Geodinàmica interna I. Sismicitat, estructura interna de la Terra i tectònica de plaques

Text complet teoria Taula resum moviment plaques tectòniques

Teoria. Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques

Text complet

Teoria: unitat 3. Petrologia

Text complet