Entrades

Temari general de curs

Imatge
Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó) Descripció El primer curs de geologia i ciències ambientals se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals. Temari Unitat 1. Introducció a la geologia i a les ciències ambientals  Unitat 2. Mineralogia   Unitat 3. Petrologia   Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques Unitat 5. Geodinàmica interna Unitat 6. Geodinàmica externa Unitat 7. Teledetecció i mapes geològics Unitat 8. Estratigrafia   Unitat

Articles interessants sobre les Ciències de la Terra

Alfabetización en Ciencias de la Tierra (Pedrinaci et al. 2013)

EXERCICIS UNITAT 1. SISTEMES

Text complet

Teoria: Unitat 2. Mineralogia

Text complet

Teoria: Unitat 1. Introducció a la Geologia i a les Ciències Ambientals

Text complet